Càlcul indicadors carta de serveis


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format xlsx 50061 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Carta de Serveis
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència