Compte justificatiu per a subvencions inferiors a 60.000 euros


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1375068 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Etiquetes Compte_justificatiu_menorActivitats_cultural