Informe d'auditoria de comptes del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona (2014)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 5391403 bytes
Organisme Patronat Costa Brava
Any 2015
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Organismes vinculats > Patronat de Turisme Costa Brava Girona