Informe d'auditoria de comptes de la Casa de Cultura (2014)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 3223488 bytes
Organisme Casa de Cultura
Any 2014
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Organismes vinculats > Casa de Cultura de Girona