Relació d'edificis i finques propietat de la Diputació de Girona, i lloc on s'ubiquen (2014)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Any 2014
Categoria Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)