Projecte constructiu d'obres de Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880.


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Territori i Sostenibilitat > Xarxa Viària