Acta del ple ordinari de desembre de 2019


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria El ple > Actes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General