Acta de la sessió extraordinària del ple de 15 d'octubre de 2019 a les 11h


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria El ple > Actes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General