Informe de control permanent d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de la diputació de girona de l'exercici 2018


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 3280220 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Pressupostos > Informe d estabilitat pressupostària
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General