Relació d'immobles propietat de la Diputació de Girona (2019)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 227783 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General