Relació de llocs de treball de la Diputació de Girona (2019)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Equip humà > Relació de llocs de treball
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Organització i Recursos Humans Corporatiu