Annex al decret d'incorporació de romanents 2IR 2/2019


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 153905 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Modificacions pressupostàries > Pressupostos > Incorporació de romanents
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Secretaria General