Restauració del castell de Sant Pere de Ribes de Freser (Ripollès)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2778197 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Monuments
Etiquetes Monuments_actuacions