Restauració del Castell de Palagret/Mabarrera, Celrà (Gironès)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 64850525 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Altres
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Monuments
Etiquetes Monuments_actuacions