Informe de fiscalització 24/2018, relatiu al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, exercici 2016


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1739489 bytes
Organisme Consorci Costa Brava
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Secretaria General