Pressupost general de la Diputació de Girona 2019


Pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici 2019, aprovat inicialment pel Ple de la Diputació del 27 de novembre

Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 5743089 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Pressupostos > Pressupost general
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció