Publicació BOP núm. 210 - 02/11/2018 - Edicte d'aprovació de la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2926726 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció
Etiquetes Guia_contol_intern