Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local ACM2018 (CA) - segona edició: octubre 2018


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1744605 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció
Etiquetes Guia_contol_intern