Memòria de gestió del Servei de Cooperació Cultural 2017


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
pdf 1537899 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Memòries
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar > Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A