Ànnex pla estratègic de subvencions, 2014-2016


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 107984 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Plans i programes > Pla estratègic de subvencions
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Presidència