Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció