Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Equip humà > Incompatibilitats dels empleats públics
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Recursos Humans