Relació de contractes temporals i d'interinatge, 2018


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 301355 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Equip humà > Personal eventual
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció