Balanç del compte general del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 59627 bytes
Organisme Consorci Arts Escèniques Salt-Girona
Categoria Compte general > Balanç
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Organismes vinculats