Certificat aprovació del compte general de la Diputació de Girona (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1047998 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Compte general > Compte resultat
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció