Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 527777 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Compte general > Memòria
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció