Estat de liquidació del pressupost de despeses (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 356825 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Compte general > Estat de liquidació
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció