Estat en el canvis en el patrimoni net (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 25046 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Compte general > Estat de liquidació
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció