Balanç del compte general (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 13411 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Compte general > Balanç
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció