informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del deute del pressupost general de la Diputació de Girona, amb motiu de la seva aprovació inicial, 2018


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 474393 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Pressupostos > Informe d estabilitat pressupostària
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció