Informe d'auditoria de comptes del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 5723977 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció