Informe d'auditoria de comptes de la Casa de Cultura (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 7560091 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció