Protocolos de gestión de la flora exótica invasora: Control químico de la hierba de la pampa (CAST)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2110121 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Etiquetes Patrimoni_natural