Certificat acceptació de la subvenció (entitats públiques)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1431064 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Etiquetes Acceptacio