Declaració acceptació de subvenció (entitats privades o persones físiques)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1004523 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Etiquetes Acceptacio