Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels documents del fons d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 28663 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Etiquetes Ordenances_inspai