Ordenança reguladora del preu públic per a l'assistència a cursos, seminaris o jornades organitzats per la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 12811 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)