Ordenança reguladora del recàrrec provincial sobre les quotes de l'Impost d'Activitats Econòmiques


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 6991 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)