Ordenança reguladora de la taxa pel servei d'assistència tècnica en la supervisió de projectes d'obres


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 9457 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció