Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de la zona de domini públic de les carreteres de la xarxa de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 20048 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)