Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per serveis derivats


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 282263 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció
Etiquetes bop