Guia per a l'usuari - Manual de signatura electrònica d'un PDF utilitzant Adobe Acrobat Reader DC


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 430355 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Subvencions > Documentació > Guies i manuals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Sistemes i Tecnologies de la Informació > Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar > Oficina de Suport a l'Administració Electrònica