Model de declaració responsable sobre retribucions


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1462116 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports
Etiquetes Declaracio_responsable_retribucions