Informe 11/2007 Diputacions de Catalunya despeses de personal exercici 2013


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1441997 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció