Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics (2013)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 434040 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2013
Categoria Estudis de costos
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)