Reglament d'assistència jurídica


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Reglaments > Cooperació jurídica local
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Serveis Jurídics
Etiquetes Cooperacio_juridica