Conveni sobre l'assumpció de la gestió informatitzada de padrons d'habitants de municipis de la Província de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 77454 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Etiquetes Padro_habitants