Informe de morositat del 4t trimestre de 2016


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1363815 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Proveïdors > Informes de morositat
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Tresoreria