Deute financer de la Diputació de Girona (2015)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 208743 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Indicadors econòmics i financers > Deute financer
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció