Annex Informe d'intervenció del cost i el rendiment dels serveis públics (2015)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Estudis de costos
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció